LESCOMERS INDUSTRY LTD
  Език:
  Български  English 

  Каталог

  Валута:

  Дървени пелети от бук

  Пелетите се произвеждат от смляна и изсушена биомаса, която се получава като технологичен отпадък при производство на изделия от масивна дървесина.
  Пелетите могат да се използват в котли със специални горелки за пелети. Удобни са за съхранение и транспортиране. Не отделят вредни газове, не замърсяват въздуха и почвата. Пепелта може да се използва като тор.
  Пелетите са с диаметър 6мм и 8мм.
  Показатели:
  - Високо калорични - 4700-5800 ккал.
  - Остатъчна пепел от 2-5%
  - Влажност от 7-12%
  - Съдържание на сяра от 0,02 - 0,04%.

  Дървени пелети от бук

  Опаковани в 15 кг. ПВЦ чували
  Налични и в Биг-Бегове

  Произвеждат се от собствени суровини.

  Опаковка:
  Лескомерс Индъстри ООД